Chi Nhánh Hà Thành - Công Ty Kiểm Toán - Tư Vấn Định Giá ACC_ Việt Nam - Vì Sự Thành Công Của Khách Hàng

Chúng tôi nhận thức rằng quyết định lựa chọn một hãng cung cấp dịch vụ
chuyên ngành luôn là một quyết định khó khăn. Đặc biệt, khi Quý Cơ
quan đang tìm kiếm một đối tác để thực hiện việc kiểm toán quyết toán
vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án. Chúng tôi tin tưởng rằng với
những thế mạnh riêng có, những kinh nghiệm sẵn có đối với các doanh
nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông, xây dựng dân
dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng … sự chuyên nghiệp và đội ngũ nhân
viên tinh thông nghiệp vụ, chúng tôi sẽ là đối tác mà Quý Cơ quan tin
tưởng và lựa chọn để cùng hợp tác.

“Hãng cung
cấp dịch vụ
chuyên ngành
uy tín hàng đầu
tại Việt Nam”

DANH TIẾNG VÀ LỊCH SỬ CÔNG TY
Chi nhánh Hà Thành hoạt động theo ủy quyền của Công ty Kiểm toán – Tư
vấn Định giá ACC_ Việt Nam. Công ty được Bộ Tài chính Việt Nam và
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề, Giấy
phép thành lập và hoạt động theo Luật Kiểm toán từ năm 2006.
Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động theo Luật kiểm toán độc lập số
67/2011/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2011, Nghị
định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Kiểm toán độc lập. Chúng tôi
tin tưởng rằng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ là kim chỉ nam
cho dịch vụ kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư, thẩm định giá, tư vấn tài
chính và tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho khách hàng.
Sự phát triển nhanh chóng và những thành tựu chúng tôi đã đạt được
trong những năm qua để trở thành hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành
uy tín hàng đầu tại Việt Nam là bằng chứng rõ ràng nhất về sự tín nhiệm
mà các khách hàng đã dành cho chúng tôi, về uy tín của chúng tôi trong
nghề và về sự thành công đã được thừa nhận.

“Số lượng trên
300 khách hàng
thường xuyên
với sự đa dạng
về hình thức
sở hữu, loại
hình kinh oanh”

Khách hàng của chúng tôi liên tục phát triển và rất đa dạng, từ những
doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành nghề đến các doanh nghiệp mới
xuất hiện trên thị trường, từ các công ty Nhà nước được xếp hạng đặc
biệt, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến các công ty cổ phần,
hợp đồng hợp tác kinh doanh, các dự án được tài trợ bởi các tổ chức quốc
tế và Chính phủ Việt Nam, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng
dân dụng…

“Đón đầu các
thay đổi về
luật và
chuẩn mực”

Với uy tín vốn có của mình, chúng tôi thường xuyên được mời tham gia
các hội đồng soạn thảo chuẩn mực kế toán, kiểm toán, tài chính của Việt
Nam. Do đó, chúng tôi và các khách hàng của mình luôn được biết trước
những thay đổi trong quy định về kế toán và thuế để đưa ra các kế hoạch
hoạt động có hiệu quả cao nhất.

“Hiểu biết về
đặc điểm
của nhiều
ngành nghề
kinh doanh”

AM HIỂU SÂU SẮC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
Chúng tôi đều biết rằng muốn thành công, chúng tôi phải am hiểu thị trường.
Chúng tôi đã và đang phục vụ một số lượng lớn các khách hàng thuộc
nhiều ngành nghề khác nhau tại Việt Nam trong nhiều năm. Đó là lý do
tại sao chúng tôi rất am hiểu về đặc điểm của các ngành nghề này, động
lực thúc đẩy và các khuôn khổ pháp lý đối với từng ngành nghề. Những
hiểu biết đó đã giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ có giá trị cao hơn cho
các khách hàng của chúng tôi.
Đối với ngành xây dựng cơ bản nói chung và phát triển cơ sở hạ tầng dân
dụng và công nghiệp nói riêng, trong nhiều năm qua các thành viên lãnh
đạo Công ty cũng đã tham gia nhiều cuộc kiểm toán của các đơn vị hoạt
động kinh doanh trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, xây lắp công
nghiệp, dân dụng, giao thông…, do đó chúng tôi có rất nhiều kinh
nghiệm trong lĩnh vực này.
Khi lựa chọn một Công ty dịch vụ chuyên ngành hỗ trợ Quý Cơ quan đạt
được mục tiêu, Quý Cơ quan có mong muốn rằng Công ty dịch vụ đó
phải am hiểu thị trường trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, xây lắp
công nghiệp, dân dụng, giao thông … tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ là đối
tác tốt nhất để đáp ứng điều này.

“Các chuyên
gia có
kinh nghiệm”

Chúng tôi thường xuyên có các chuyên gia đầy kinh nghiệm cùng hợp tác
và trao đổi trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành: Các hiệp hội tổ chức nghề
nghiệp như: Hội Kiểm toán viên Hành nghề của Việt Nam (VACPA),
Hội Tư vấn Kế toán và Thuế (VTCA), Hội Thẩm định giá Việt Nam
(VVA), Tổng Hội Xây dựng Việt Nam (VFCEA), Hiệp hội Bất động sản
Việt Nam (VNREA), các cán bộ tài chính, ngân hàng …. Các chuyên gia
đã góp phần đảm bảo cho chất lượng các dịch vụ của chúng tôi có chất
lượng ngày càng cao hơn.

“Đội ngũ
nhân viên
có trình độ,
năng động và
sáng tạo nhất”

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM
Đội ngũ nhân lực chính là yếu tố thành công chủ chốt của chúng tôi.
Chúng tôi tự hào có được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ,
năng động và sáng tạo nhất. Tất cả họ đều đã tốt nghiệp các trường đại
học danh tiếng tại Việt Nam và ở nước ngoài. Ngoài ra, 30% trong số họ
đã có ít nhất 02 bằng đại học, cũng như trình độ trên đại học.

“Chương trình
đào tạo
chuyên môn
liên tục”

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi được tham dự các chương trình đào tạo
chuyên môn liên tục. Các nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi đã trải
qua các chương trình đào tạo có hệ thống về cả chuyên môn nghiệp vụ và
kỹ năng quản lý. Đó là lý do nhân viên của chúng tôi luôn cập nhật sự
phát triển, thay đổi của các chuẩn mực kế toán và kiểm toán, các điều
khoản của các luật pháp liên quan và môi trường kinh doanh nói chung.
Do đó, họ cũng có khả năng hoạt động như một nhà tư vấn chuyên
nghiệp.

“Hệ thống
văn phòng tại
cả ba (03)
miền
đất nước”

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG RỘNG KHẮP
Ngoài văn phòng chính đặt tại Thành phố Hà Nội, Chúng tôi đã phát triển
được một hệ thống các văn phòng hoạt động rất hiệu quả tại cả 3 miền
của đất nước bao gồm:
– Văn phòng miền Đông Bắc được đặt tại Thành phố Hải Phòng;
– Văn phòng miền Trung được đặt tại Thành phố Thanh Hoá/ Nghệ An;
– Văn phòng miền Nam được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
– …..

“Phương
châm của
chúng tôi là vì
sự
thành công
vượt bậc của
khách hàng và
nhân viên
của chúng tôi”

CHÚNG TÔI CAM KẾT HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC
Hỗ trợ khách hàng phát triển vượt bậc là quan điểm cung cấp dịch vụ của
chúng tôi và giúp cho chúng tôi vượt trên các đối thủ cạnh tranh khác.
Trong thực tế, cam kết này đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của
mọi thành viên từ Ban Giám đốc, các Chủ nhiệm kiểm toán, đến từng
nhân viên trong Công ty. Cam kết cung cấp các dịch vụ vượt trên sự
mong đợi của các khách hàng này đã trở thành giá trị và niềm tin của
chúng tôi, và giờ đây trở thành một phần không thể tách rời trong văn
hoá của chúng tôi.
Chúng tôi tự hào về phương châm luôn vì khách hàng của mình. Đó là
một nét văn hoá làm việc khiến chúng tôi phải không ngừng tự phát triển
và đổi mới. Chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp các dịch vụ đáp ứng
chính xác các nhu cầu của các khách hàng với chất lượng vượt trên sự
mong đợi của khách hàng.

Vượt trên cả mong đợi của khách hàng và của chính nhân viên, chúng tôi luôn tiếp tục mở rộng các loại dịch vụ, củng cố chất lượng dịch vụ nhằm đạt được thành công thông qua việc hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ các nhân viên của chúng tôi một cách tốt nhất.

Các dịch vụ của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu cả về chuyên môn và văn hoá, với chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, định giá, luật pháp, đầu tư và ngân hàng...

  1. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
  2. Dịch vụ kế toán
  3. Dịch vụ kiểm toán quyết toán các công trình Xây dựng cơ bản
  4. Dịch vụ kiểm toán dự án
  5. Dịch vụ đào tạo và tuyển dụng
  6. Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp
  7. Dịch vụ tư vấn đầu tư và kinh doanh
  8. Tư vấn về hợp nhất, chuyển đổi và mua lại doanh nghiệp
  9. Dịch vụ định giá
  10. Dịch vụ Tư vấn thuế