Chi Nhánh Hà Thành - Công Ty Kiểm Toán - Tư Vấn Định Giá ACC_ Việt Nam - Vì Sự Thành Công Của Khách Hàng

Dịch vụ đào tạo và tuyển dụngMột trong các đặc trưng trong phong cách doanh nghiệp của chúng tôi là liên tục có chính sách đào tạo và tăng cường tính chuyên nghiệp. Nhiều khách hàng tin rằng dịch vụ đào tạo của chúng tôi là một dịch vụ không thể thiếu được. Nhóm các chuyên gia trình độ cao của chúng tôi về kế toán, kiểm toán và quản lý sẽ cung cấp các chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Các chương trình đào tạo này bao gồm từ đào tạo về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế, tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán Việt Nam đến đào tạo về các chính sách và quy chế mới nhất áp dụng cho từng ngành cụ thể hay cho hoạt động kinh doanh trên cả nước nói chung. Một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt có thể giúp khách hàng tự bảo đảm. Để trợ giúp khách hàng thực hiện các chương trình kiểm toán nội bộ, chúng tôi cũng tổ chức các chương trình đào tạo các kỹ năng kiểm toán nội bộ.